Thursday, January 7

j0m s0lat (part1)

Di dalam Al-Quran Karim telah diberi amaran mengenai orang-orang yang mencuaikan sembahyang. Tentang ini Allah Taala telah berfirman maksudnya:

“ Kemudian mereka (yang taat) digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu (dengan melakukan maksiat); maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka – kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh…”
(Maryam, 59-60)
Menurut sebahagian dari ahli tafsir, “mengingati Allah”
(zikrullah) di sini ialah “sembahyang yang lima waktu maka sesiapa yang mencuaikannya kerana dilalaikan oleh harta bendanya, anak pinak dan segala urusan hidupnya, menjadilah ia dari orang-orang yang rugi serugi-ruginya

Di dalam hadith pula ada diterangkan tentang setakat mana beratnya kewajipan sembahyang itu

Di antaranya baginda bersabda maksudnya :
“ jaminan berabik-baik di antara kita dengan mereka yang mendakwa dirinya orang Islam ialah mengerjakan sembahyang, oleh itu sesiapa yang tidak sembahyang maka sesungguhnya termasuklah ia dalam hukum orang kafir”

Dan sabdanya lagi, maksudnya :

“ Perkara yang menghubungkan seseorang dengan kufur ialah meninggalkan sembahyang”


Dan sabdanya lagi, maksudnya :

“ Sesiapa yang cuai sehingga ia terlepas dari mengerjakan sembahyang asar pada waktunya, maka sesungguhnya telah binasalah amalnya”


Dan sabdanya lagi, maksudnya :
“ Sesiapa yang meningglkan sembahyang dengan sahaja, maka sesungguhnya terlepas ia dari jaminan Allah menyelamatkannya”

Dan sabdanya lagi, maksudnya :

“ Sesiapa yang memelihara sembahyang dengan sebaik-baiknya, nescaya sebahyang itu menjadi cahaya baginya, dan menjdai bukti serta penyelamat baginya pada hari kiamat; dan sesiapa yang mencuaikannya, maka semuanya itu tidak akan diperolehinya, dan ia akan dihimpunkan pada hari kiamat bersama-sama dengan Firaun, Qarun, Haman dan Abu Khalaf”


*j0m s0lat :)*

sessh0

No comments: